Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke 

Praktijk Tala, gevestigd aan de van Disselllaan 3 te Bladel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hoe Praktijk Tala dat doet, is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijktala.nl
Van Disselllaan 3
5531 BP Bladel
fenna@praktijktala.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Tala verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid (indien van toepassing voor de behandeling en alleen met jouw toestemming); 

Verwerkingsdoeleinden en grondslag 
Praktijk Tala verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Het is voor onze dienstverlening noodzakelijk dat jij ons jouw persoonsgegevens verstrekt. Uiteraard hebben we niet altijd alle gegevens nodig die we hiervoor hebben opgesomd. In bepaalde gevallen hebben we bijvoorbeeld voldoende aan alleen jouw e-mailadres. Je hoeft dan niet alle informatie te verstrekken om toch gebruikte kunnen maken van de diensten. Wens je helemaal geen persoonsgegevens te verstrekken? Dan kunnen wij jou helaas geen diensten aanbieden. 

Daarnaast kan het zo zijn dat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. 
Praktijk Tala verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van jouw betaling; 
- Verzenden van onze inspiratiemails (indien je daarvoor toestemming geeft); 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
- Het correct kunnen uitvoeren van de behandeling overeenkomstig afspraak.

De grondslag voor de verwerking is dan ook artikel 6 lid 1 sub b AVG (namelijk dat de verwerking noodzakelijk is om de overeenkomst te kunnen uitvoeren). 

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Tala neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Tala) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Tala hanteert verschillende bewaartermijnen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. 

  • Als het gaat om dienstverlening waarop de Beroepscode NVO 2017 van toepassing is, hanteren we een bewaartermijn van 15 jaar of zoveel langer als nodig is voor de zorg van een goed pedagoog (art. 34). 
  • Gegevens die wij moeten bewaren vanwege onze verplichtingen tegenover de Belastingdienst, bewaren we 7 jaar.  
  • Overige gegevens bewaren we maximaal 2 jaar nadat de dienstverlening is geëindigd. 

Weet je niet zeker welke bewaartermijn we hanteren voor jouw gegevens? Dat kun je altijd opvragen via fenna@praktijktala.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Tala verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke  bedrijfsuitoefening: Denk hierbij aan:
– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– facturatiesysteem, voor de verwerking van facturen
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Tala gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast worden cookies verzameld voor zogenaamde marketing doeleinden. Op die manier kan Praktijk Tala je op jouw voorkeuren aangepaste aanbiedingen doen die interessant voor je zijn. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze
Met Google Analytics wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres is geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Praktijk Tala geen invloed op. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Tala en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fenna@praktijktala.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht
Praktijk Tala wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om ten aanzien van de naleving van de privacywetgeving, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een klacht over de dienstverlening? Daarvoor verwijzen we je graag naar de klachtenregeling.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Tala neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met fenna@praktijktala.nl

versie maart 2021
 

Praktijk Tala maakt gebruik van cookies. Bezoek je deze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies.